rij-stoelen

Deze maand: DE "FAMILIEBANK"

Koopt uw kind voor het eerst een huis? Het is voor starters steeds lastiger om iets fatsoenlijks te vinden dat binnen het budget past. Als ouders kunt u een handje helpen door zelf voor bank te spelen. En het levert ook nog eens extra fiscaal voordeel op.

Gaat uw kind een huis kopen? En heeft u geld op een spaarrekening dat u voorlopig niet nodig heeft? Dan kunt u het misschien beter aan uw kind lenen. Door zelf voor bank te spelen en een marktconforme rente te vragen, verbetert het rendement op uw spaargeld. De fiscus betaalt mee: de door u ontvangen rente is onbelast, terwijl uw kind de rente kan aftrekken. Natuurlijk betaalt u over het uitgeleende bedrag wel 1,2 procent vermogensrendementsheffing in box 3, maar die moest u toch al betalen over uw spaargeld. Lijkt het u wel wat, zo’n ‘familiebank’? Volg dan dit stappenplan of kom langs bij fisc@liset.

STAP 1: houd rekening met de financiën van uw kind

U wilt natuurlijk dat uw kind werkt aan een gezonde financiële toekomst. Houd dus, net als de bank, rekening met diens financiële armslag. Financiële tegenvallers moet u wel kunnen opvangen. Een te hoge hypotheek kan dan funest zijn als de rente stijgt. Als vuistregel geldt: leen maximaal viereneenhalf keer het bruto jaarsalaris. Een tweede inkomen mag voor maximaal 50 procent meetellen, maar alleen als dat inkomen vermoedelijk ook op de lange termijn in stand zal blijven.

STAP 2: leen alleen kapitaal uit dat u langere tijd niet nodig heeft

Als u eigenlijk het geld niet kunt missen of op korte termijn nodig heeft, kunt u beter geen geld uitlenen, dus ook niet aan uw kind. Bovendien — maar dat spreekt eigenlijk voor zich — moet u natuurlijk alleen aan uw kind lenen als het financieel verantwoord is en als u er een goed gevoel bij heeft.

STAP 3: laat uw kind daadwerkelijk de rente betalen

De rente wordt pas aftrekbaar als uw kind de rente daadwerkelijk aan u heeft betaald. Het kwijtschelden van de rente heeft dus — fiscaal gezien — een averechts effect.

TIP:
Maak de rente zo hoog mogelijk, zie het kader: ‘Welke rente kunt u vragen?’. U hoeft uw kind natuurlijk geen poot uit te draaien. We kunnen ons voorstellen dat u uw kind voor de hogere rente compenseert door aparte schenkingen ter gelegenheid van een verjaardag, Sinterklaas of kerst, met gebruikmaking van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen.
STAP 4: vraag afsluitprovisie aan uw kind

Het is fiscaal vaak voordelig om uw kind afsluitprovisie in rekening te brengen: uw kind kan de provisie namelijk aftrekken en de ontvangen afsluitprovisie is bij de ouders onbelast (box 3)

STAP 5: leg de lening goed vast

U hoeft voor het vastleggen van de lening niet naar de notaris; u kunt onderhands een ‘overeenkomst van geldlening’ sluiten. Fisc@liset maakt deze voor u.

STAP 6: registreer de overeenkomst bij de Belastingdienst

Als u een door beide partijen getekend origineel exemplaar van de overeenkomst stuurt aan uw Belastingdienst, onder vermelding van ‘Ter Registratie’, staat de overeenkomst officieel vast.

LET OP:
De afsluitprovisie is aftrekbaar tot maximaal 1,5% met een maximum van € 3.630. Ook hier geldt uiteraard dat het mogelijk is uw kind (deels) te compenseren door middel van aparte schenkingen.

Meer informatie over deze slimme fiscale constructie kunt u krijgen bij fisc@liset. 

WELKE RENTE KUNT U VRAGEN?

Het is fiscaal voordelig de rente zo hoog mogelijk vast te stellen. De rente is namelijk voor uw kind aftrekbaar in box 1 en voor u onbelast in box 3. Het zou natuurlijk prachtig zijn als u een ‘woekerrente’ kon vragen. Bij 12% rente op een lening van € 100.000 zou uw kind in het 42%-tarief netto € 6.960 aan rente betalen, terwijl u € 12.000 zou opstrijken, waarna u beiden lachend de buit kunt verdelen. Dat is de reden waarom de fiscus heeft bepaald dat er een ‘zakelijke rente’ moet worden betaald. Maar wat is zakelijk? Als vuistregel kunt u een bandbreedte van een kwart (naar boven, maar ook naar beneden) ten opzichte van vergelijkbare leningen hanteren. Is de rente van een hypotheeklening van tien jaar bij de bank bijvoorbeeld 5%, dan is de rente die u in rekening kunt brengen dus maximaal (0,05 * 1,25 =) 6,25%.

©2012 - 2020 Fisc@liset.

Fisc@liset is aangesloten bij het Register van Belastingadviseurs. www.rb.nl

Designed by Filosophie