leveringsvoorwaardenDe leveringsvoorwaarden

De dienstverlening van Fisc@liset geschiedt conform de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor Federatie Belastingadviseurs. Deze zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 21/2011.

©2012 - 2020 Fisc@liset.

Fisc@liset is aangesloten bij het Register van Belastingadviseurs. www.rb.nl

Designed by Filosophie